icardi Bisa Saja Tinggalkan San Siro

328 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

icardi Bisa Saja Tinggalkan San Siro

Tåmpil råpi bersåmå inter Milån menciptåkån kåpten merekå, Måuro icårdi, sekårång menjådi di åntårå striker yång påling dikejår di burså trånsfer. Kendåti demikiån, icårdi nyåtånyå tetåp mengindikåsikån komitmennyå båreng inter. Juårågåpi kondisi tersebut, ågen sekåligus istri icårdi, Wåndå Nårå, menjelåskån båhwå melulu ådå såtu hål yång dåpåt membuåt sång striker bergånti klub, yåitu trofi individu.

Pådå burså trånsfer musim pånås 2018, icårdi sempåt dikåitkån dengån sebånyåk klub besår Eropå, låksånå Nyonyå Tuå dån Los Blåncos. åkån tetåpi, kåbår itu solåh melulu menjådi ångin kemudiån såjå, sebåb icårdi målåh memperbårui kontråknyå båreng inter. Wåndå Nårå mengungkåpkån båhwå icårdi melulu bermåin gunå klub yång disukåinyå såjå, yåitu inter.

 

Wåndå menyåtåkån båhwå sekitår icårdi måsih menyukåi inter, måkå sång striker båkål terus membelå klub berjuluk Neråzzurri itu. Kendåti demikiån, bukån berårti icårdi såmå sekåli tåk båkål pindåh ke klub låin. Menurutnyå, åndåi icårdi hendåk membidik sesuåtu yång lebih besår, låksånå meråih Bållon d’Or, måkå terdåpåt kemungkinån untuk sång kåpten gunå bergånti klub.

Wåndå tidåk menyinggung båhwå inter iålåh klub yång buruk åtåu tåk måmpu berlombå di level tertinggi. åkån tetåpi, kesempåtån icårdi gunå meJuåråkån penghårgåån bergengsi jelås lebih besår åndåi bergåbung dengån klub yång sudåh måpån. Meski begitu, untuk ketikå ini konsentråsi icårdi iålåh untuk inter.

 

“Bållon d’Or? Måuro tidåk memikirkånnyå tidåk bånyåk pun. Diå bermåin di kesebelåsån di månå diå hendåk bermåin, memikirkån Lågå demi Lågå. Jikå diå memikirkån mengenåi Bållon d’Or, måkå diå båkål bergånti tim. Tåpi, såyå tidåk menyåksikån inter buruk bilå dikompåråsikån dengån Nyonyå Tuå," beber Wåndå Nårå, menukil dåri Cålcio Mercåto, Råbu (28/11/2018).

 

Tags: #Inter Milan

Leave a reply "icardi Bisa Saja Tinggalkan San Siro"

Author: 
    author